مدرسه بین‌ الملل نیکو
بر اساس آخرین دستاوردهای علمی و برترین رویکردهای آموزش بین‌ المللی راه ‌اندازی شده است. مبنای برنامه‌ریزی در این مدرسه، ضمن پایبندی به موضوعات تربیتی متناسب با سطح جهانی، الگوی برنامه درسی یگانه و منطبق با ارزش ‌های انسان هزاره سوم است که با هفکری و بهره‌مندی از حضور افراد صاحب سبک و اندیشه در حوزه تعلیم ‌و تربیت و نام آشنا در سطح بین الملل، طراحی شده و به اجرا می‌رسد.در نیکو، اهداف دوره ‌های آموزشی با پروتکل‌ های بین‌ المللی مطابقت دارد و به ارتقای شخصیت، استعداد، خلاقیت و یادگیری مهارت‌ های زندگی دانش‌ آموزان کمک می ‌کند. به این ترتیب، دانش ‌آموزان مهارت و توانایی برقراری ارتباطات مؤثر با فرهنگ ‌های گوناگون را کسب می ‌کنند و شهروندانی مسئولیت‌ پذیر، خلاق، ایثارگر، مشتاق به كارگروهی، گروه ‌محور، مذاكره ‌كننده، اخلاق ‌مدار و متفكر تربیت می ‌شوند
مجتمع می کوشد با عنایت به تنوع و گوناگونی دانش آموزان در جنبه های علمی،اخلاقی، اعتقادی و نیز حضور موقت آنان در مجموعه، روحیه تلاشگری، کارگروهی و زندگی اجتماعی را پرورش داده و طعم و لذت یادگیری را بر همه ذی نفعان بچشاند تا از این طریق به یک یاگیرنده مادام العمر با اخلاق تبدیل شوند و مسئولیت زندگی خویش را بر عهده گیرند .
مجتمع در نظر دارد، با کسب چنین تجربه ای همه دانش آموختگان این مجتمع به عنوان سفیران مدرسه سالم صالح به جامعه جهانی معرفی گردند.

اهداف مجتمع
هدف فرا کلان
اهداف کلان
اهداف کلی
هدف فرا کلان

اهداف کلان
تربیت انسان متفکر، اخلاق مدار و مسئول نسبت به خود ، دیگران و محیط زیست
تعامل و مشارکت صد در صدی اولیای دانش آموزان، در راستای تحقق اهداف مجتمع
طراحی برنامه درسی کیفی هماهنگ با رویکرد های آموزش جهانی
ایجاد محیط امن ، سالم و شاد برای ذی نفعان
دستیابی به سیستم ارزیابی و نظارت پویا و کارآمد در مجتمع
بسترسازی و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش
تشکیل، تقویت و حمایت از تشکل ها و دپارتمان های تخصصی معلمان و کارکنان
زمینه سازی برای حضور کارکنان در عرصه های علمی، فرهنگی و … در سطوح مختلف
ارتقا نقش راهنمایی و هدایت گری منابع انسانی
افزایش بهره وری شورای مدرسه
افزایش بهره وری شورای معلمان
آموزش تخصصی وحرفه ای کارکنان

بهینه سازی نظام یاددهی – یادگیری در جهت کسب لذت و شوق یادگیری
هدایت و راهبری معلمان درجهت بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی
به کارگیری روش های فعال وخلاق درفرآیند یاددهی- یادگیری
توسعه فعالیتهای علمی و پژوهشی معلمان
بهره گیری از فرصت های آموزشی، پرورشی و ورزشی
توانمندسازی معلمان در شیوه های هدایت یادگیری دانش آموزان
زمینه سازی مشارکت فعال و اثرگذار دانش آموزان در فرایند یاددهی- یادگیری

درونی سازی ارزش های اخلاقی و مهارت های اجتماعی برمبنای شیوه های مشارکتی و همیاری
شکل گیری و بهینه سازی تشکل ها و شوراهای دانش آموزی
غنی سازی پروژه ها و پژوهش های دانش آموزی
زمینه سازی برای ارتقاء ارزش های اخلاقی و مهارت های اجتماعی
بهره گیری از فرصت های گوناگون ، به منظور تثبیت و تعمیق یادگیری دانش آموزان
بهره گیری از مشارکت دانش آموزان در اداره امور مدرسه
ترغیب دانش آموزان و زمینه سازی لازم جهت مشارکت موثر و موفق در مسابقات فرهنگی، علمی و … در سطوح گوناگون

ظرفیت سازی و توسعه تعامل همه جانبه ی اولیاء دانش آموزان و نهادهای اجتماعی در امور مدرسه
فراهم آوردن زمینه ی مشارکت اولیا در اداره امور مدرسه
غنی سازی ساختار انجمن اولیا و مربیان مبتنی بر رویکرد های نوین در مجتمع
شکل گیری و بهینه سازی تشکل ها و انجمن اولیا و مربیان
ترغیب و ارتقاء میزان مشارکت موثر اولیا درامورآموزشی، فرهنگی، مالی ، مهارتی و …
ارتقاء سطح دانش و اطلاعات اولیاء و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره
زمینه سازی جهت تفویض اختیارات قابل واگذاری در حوزه های آموزشی، اداری، مالی، پرورشی، ایمنی، بهداشتی و ورزشی به والدین
فراهم سازی زمینه های بهره گیری از ظرفیت های سازمان ها و نهاد های اجتماعی همسو با اهداف مجتمع

پرورش شهروندانی سالم در محیطی با نشاط
ارتقاء سطح بهداشت عمومی مجتمع
افزایش سطح آگاهی ذی نفعان و ترغیب آنان در به کارگیری اصول بهداشت و نظافت فردی ومحیطی
فراهم سازی شرایط ایمن
توسعه تربیت بدنی و ورزش
زیباسازی و ایجاد فضای نشاط آفرین
هدفمندسازی فضاهای مختلف مجتمع جهت ایجاد محیط سازنده، یادگیرنده و بانشاط)حیاط، راهروها، سالن اجتماعات، نگهداری پرندگان،زمین بازی،اتاق خلاقیت،اتاق کارهای دستی،اتاق قصه خوانی ،اتاق بازی و…)
تقویت مهارت های انضباطی وارتباطی
ایجاد ارتباط موثر بین دانش آموزان، کارکنان و اولیا
توانمندسازی ذی نفعان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی
تنظیم برنامه های خودکنترلی در جهت تثبیت مشارکت و تعهد افراد در حفاظت از محیط آموزشی

توسعه همکاری سیستمی و نظم و انضباط اداری
ارتقاء سطح کیفی کلیه فعالیت های سازمانی و اجرایی
ساماندهی و نظام بخشی امور مالی
ارزش گذاری و حفظ اسناد و مدارک جهت بهره وری در تصمیمات مجتمع
آگاه سازی کلیه ذی نفعان در استفاده بهینه از اموال وتجهیزات
تقویت پای بندی به حسن اجرای قوانین مجتمع
ایجاد و تقویت روحیه تعاون، همدلی و هم کاری کارکنان در راستای پیشبرد اهداف مجتمع

غنی سازی فعالیت های تکمیلی مبتنی بر اهداف توسعه پایدار
تهیه و تدوین برنامه راهبردی به منظور برنامه ریزی اجرایی توسط ذی نفعان
غنی سازی و تعمیق فعالیت های آغازین اعم از برنامه تحصیلی، برنامه بازگشایی ، آغاز فعالیت کانون های علمی ، پژوهشی و فرهنگی
غنی سازی و تعمیق فعالیت های پایانی اعم از امتحانات ، اختتامیه ها ، برنامه پایان ترم و سال تحصیلی ، جشنواره ها ، همایش ها و اختتامیه ها
جلب مشارکت حداکثری دانش آموزان ، اولیاء و معلمان در فعالیت های مکمل مجتمع

برقراری نظام رشدآفرین انگیزشی
ارزش گذاری به انجام صحیح وظایف سازمانی و فعالیت های فرا وظیفه
تقویت بهره گیری از نقش موثرمعلمان و والدین در افزایش انگیزه های درونی دانش آموزان
فراهم آوردن بستر مناسب برای شناسایی و رشد استعدادها و علایق دانش آموزان
ایجاد فرصت های توانمند سازی و کسب دانش میان ذی نفعان
زمینه سازی برای شرکت معلمان،کارکنان و دانش آموزان خلاق و برجسته در مجامع علمی، همایش ها و مسابقات داخلی و بین المللی
نظارت و راهنمایی با رویکرد بالینی

توسعه روحیه پرسش گری مبتنی بر تفکر نقاد
ترویج فرهنگ پرسش گری مبتنی بر تفکر نقاد
زمینه سازی جهت مشارکت دادن دانش آموزان، معلمان،کارکنان در تصمیم گیری های آموزشی و تربیتی مرتبط
بهره گیری از ظرفیت های شورای دانش آموزی در کیفیت بخشی امور مجتمع
تشکیل انجمن های علمی، پژوهشی، هنری و … طبق اساسنامه تنظیم شده توسط دانش آموزان
به کارگیری شیوه تربیت غیر مستقیم مبتنی بر الگوهای عینی
بومی سازی تعلیم و تربیت اسلامی با بهره گیری از توانمندی های مجتمع

به کارگیری شیوه های غیر مستقیم آموزش مبتنی بر الگوهای عینی ، جهت تعمیق آموزه های تعلیم و تربیت
بستر سازی برای دستیابی فراگیران به مراتبی از رهبری آموزشی
به کارگیری موثر از رسانه ها و امکانات و فناوری های نوین در آموزش های غیر رسمی
بهره گیری از آموزش های غیر مستقیم تربیتی در راستای کاهش مقاومت های ذاتی افراد ، در برابر آموزش های تربیتی مستقیم

خلق فرصت های متنوع یادگیری در مدرسه
شناسایی و بهره گیری هدفمند فضاهای فیزیکی )راهروها، راه پله ها ، حیاط، سالن غذاخوری و…( جهت آموزش نشاط آفرین مفاهیم کتابهای درسی و مهارت های زندگی
تعمیق و تثبیت یادگیری دانش آموزان با بهره گیری از فناوری های متنوع در فضاهای آموزشی خارج از کلاس درس
زمینه سازی جهت ایجاد یادگیری معکوس در دانش آموزان با بهره گیری از الگو های یادگیری محیطی

ایجاد ظرفیت های جدید و اجرای برنامه اندیشه و عمل در تربیت شهروند هزاره سوم
ایجاد و توسعه نگرش مثبت نسبت به محوریت پژوهش در کلیه فعالیت های مجتمع
زمینه سازی جهت درک ارتباط بین علوم و کاربرد آنها
زمینه سازی و تقویت ظرفیت های کارآفرینی
فراهم آوری زمینه های کسب تجارب نو و برگزاری جشنواره های فرآیندی

تولید دانش و به کارگیری موثر فناوری های نوین
توانمندسازی معلمان در تولید و بهره گیری از محتوای آموزش الکترونیکی
صرفه جویی در منابع )انسانی، مالی، زمان( و ایجاد فرصت های برابر یادگیری، با برگزاری آزمون های برخط، تکالیف الکترونیکی وآزمایشگاه های مجازی
تقویت هوش های چندگانه، با برگزاری مسابقات تولید نرم افزارها و بازی های آموزشی

شکوفایی خلاقیت دانش آموزان و کارکنان
کیفیت بخشی به فرایند یاددهی-یادگیری ، با تکیه بر شیوه های نوین تدریس
بازمهندسی فضای فیزیکی مجتمع در راستای پرورش خلاقیت
شناسایی ، هدایت و حمایت از طرح های خلاقانه
بهره گیری از فعالیت های خلاقیت مدار دانش آموزی

تقویت روحیه صلح طلبی و اندیشه ورزی برای رسیدن به صلح جهانی
تکریم و تقویت احترام به آیین های الهی
ترویج مصادیق صلح و عدالت الهی
توانمند سازی دانش آموزان نسبت به زندگی ایرانی با آگاهی از فرهنگ جهانی
تقویت باورمندی کلیه ذی نفعان در اهمیت کرامت انسانی به عنوان شاخصه اصلی ارتباطات فردی وجمعی
گسترش فرهنگ همدلی و همیاری
فرهنگ سازی به منظور بهره وری از رقابت های سالم و موثر

ارتقاء و تثبیت جایگاه مجتمع دخترانه تطبیقی و بین الملل تهران به قطب علمی – فرهنگی و فن آوری های نوین در بین مدارس بین المللی خاورمیانه
زمینه سازی جهت بهره گیری از آموزش های رسمی و استانداربین المللی متناسب با فرهنگ ایرانی
ایجاد زمینه های مشارکت فعال و موثر دانش آموزان در پروژه های علمی، فرهنگی و پژوهشی بین المللی
ایجاد ارتباط موثر دانش آموزان مجتمع با سایر مدارس بین المللی
به کار گیری ، تبیین و اشاعه مدل تعلیم و تربیت ایرانی به عنوان مدلی کارآمد

به کارگیری سیستم کیفیت سنجی متکی بر اصول نظارت و راهبری سازمانی.
ارتقاء و بهینه سازی سیستم جامع شناسایی جذب و نگهداری منابع انسانی
ایجاد سیستم ثبت،تحلیل و بررسی کلیه نیازهای ذی نفعان
بهره وری و استفاده بهینه از منابع و سرمایه های مادی و انسانی
تهیه و تدوین نظام شوق آفرین انگیزشی متناسب با سازمان یادگیرنده
ایجاد محیط حمایتگر از منابع انسانی و مالی
بهینه سازی نظام ارزشیابی جامع از کلیه فعالیت های مجتمع مطابق با استانداردهای بین المللی
نظام دهی و کیفیت بخشی به شیوه های ارائه بازخورد در مجتمع

تقویت حس تعلق و توجه و احترام به حفظ مسئولانه محیط زیست و منابع طبیعی
نهادینه کردن رویکرد حرمت گذاری به ابعاد گوناگون زیست بوم
ارتقاء آگاهی و بهبود مشارکت فعال در توسعه محیط زیست ایمن و سالم در سطح محلی، ملی و جهانی
تربیت نسل های خودانگیخته، خردورز، مهربان، حساس و مسئول نسبت به محیط زیست
ارتقاء و تعهد در حفظ و پایداری انرژی و محیط زیست

آشناسازی ذی نفعان به عنوان شهروند جهانی هزاره سوم با بوم فرهنگهای ملی
زمینه سازی برای تعالی هویت های مشترک انسانی با رویکرد ایرانی
توانمندسازی دانش آموزان به مهارت تعامل فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی
اشاعه و تعمیق فرهنگ گفتمان جهت حفظ منافع جمعی و کمک به شکل گیری احساس تعلق در سطح ملی و بین المللی
تعمیق و گسترش دانش و درک مهارت های شهروندی در هزاره سوم
توانمندسازی کلیه ذی نفعان در ارزش گذاری نسبت به میراث فرهنگی ایرانی مبتنی بر درک آثار و نمادهای فضای کالبدی
حفظ و حراست از میراث فرهنگی ایرانی و انتقال آن با رویکرد تعاملی، پویا و الهام بخش در محیط های ملی و بین المللی