این دوره‌ها نه تنها برای آن دسته از کودکان و نوجوانان که آشناییِ چندانی با زبان فارسی ندارند، مفید خواهد بود، بلکه در سطوح پیشرفته می‌تواند در تقویتِ مهارت‌های کلیدی و پرکاربردِ نوشتن و خواندن برای جوانانِ ایرانی‌تبار خارج از کشور مفید فایده باشد.توسعه دامنۀواژگان،مهارتی کرانه‌ناپذیر است ودستیابی به دایرۀ واژگان غنی، فکر کردن و حرف زدن و نوشتن به زبانِ فارسی را در هر گویشور و در هر سطحی بهبود خواهد بخشید.

چرا فارسی‌آموزی برای نسل سومِ ایرانی‌تبارِ خارج از کشور، یک ضرورت است؟

 •  فارسی تنها یک زبان نیست، بلکه یک فرهنگ و یک تمدن و بخشی اصلی هویّت ایشان است.
 • فارسی‌آموزی منجر به درک کامل زبان والدین و صحبت کردن با ایشان به صورت روان خواهد شد و مشکلات آنها در سفر به ایران را برطرف خواهد کرد.
 • ایشان را به ملیّت و هویتِ خانوادگی خویش علاقه‌مند خواهد کرد.
 • فارسی‌آموزان از طریق زبان با پیشینۀ فرهنگ و تاریخ و هنر ایران آشنا خواهند شد.
 • می‌توانند از منابع غنیِ ادبی و تاریخی ایران، به زبان فارسی بهره‌مند گردند.
 • قادر به معرفی فرهنگ، هنر و ادبیات ایران به سایر ملل و به منزلۀ پلی ارتباطی میان‌ فرهنگ غرب و شرق خواهند بود.

زمان برگزاری

 • روزهای روج و فرد و یک روز در هفته بنا به هماهنگیِ مدرس با فارسی‌آموزان.
 • به دلیل اختلاف ساعت موجود بین ایران و سایر کشورها، زمان برگزاری کلاسها پس از ثبت نام به اطلاع فارسی‌آموزانِ محترم خواهد رسید.

طول دوره

 • دورۀ نوآموز 40 ساعت است که در طول دو ماه برگزار خواهد شد.
 • دوره‌های مبتدی، میانی و پیشرفته 60 ساعت است که طی سه ماه برگزار می‌گردد.
 • کلاس‌های خصوصی بنا به درخواست فارسی‌آموزان به صورت فشرده و ترمیک قابل برگزاری است.

شیوۀ برگزاری

 • کلاس‌ها در ساعات مقرر و به‌صورت آنلاین برگزار می‌گردد.
 • فارسی‌آموزان امکان استفادۀ آفلاین از جلسات برگزار شده را خواهند داشت.
 • در صورت استفاده از کلاسِ آفلاین، فارسی‌آموز از پشتیبانیِ مدرس، برخوردار خواهد شد.

آزمون تعیین سطح

 • زمان برگزاری آزمون تعیین نحوۀ برگزاری پس از ثبت نام به اطلاع فارسی‌آموز خواهد رسید.

شروع دوره

 • تاریخ شروع دوره‌ها پس از ثبت نام به اطلاع فارسی‌آموز خواهد رسید

مدرک پایان دوره

 • مدرک بین المللی بنیاد سعدی