دپارتمان بازی درمانی

دپارتمان بازی درمانی

در حال حاضر مشکلی مشترک همه ی ما را با خود درگیر کرده است که ناگزیریم برای رفع آن بیش از پیش نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت کنیم. ایده و طرح بازی درمانی را به همت انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران و توسط جمعی از دانش آموختگان مددکاری اجتماعی گردآوری شده است. بر آن بودهایم تا سهمی در آسوده تر گذر کردن از بحران پیش آمده داشته باشیم. در دوره نوجوانی، نوجوانان به کشف هویت خود می پردازند و روابط خود را با خانواده باز بینی می کنند. سرکشی،استقلال طلبی، تقاضای آزادی های بیشتر، رقابت با همسن و ترشح هورمون های بلوغ، رفتار نوجوانان را دگرگون می کند. برای مثال: از نصیحت بیزار می شوند، به مهمانی ها نمی آیند، جمع دوستانشان را بیشتر می پسندند، تجربه های جدید را دوست دارند، تایید بیشتری می طلبند و آرام آرام برای خود حریم خصوصی مشخص می کنند. تحقیر را نمی پذیرند و در نهایت با پدر و مادر به گونه جدید برخورد می کنند. از جمله راه های بهبود تعامالت نوجوانان با خانواده، فعالیت بدنی و تحرک است که ابزار خوبی برای رهایی ذهنی است. نوحوانان را در یک فعالیت درگیر کنید. برنامه های جمعی را افزایش دهید. زیرا وقتگذرانی با نوجوانان احساس امنیت و رضایت را در آنها افزایش میدهد. الزام است والدین گرامی به چند نکته توجه داشته باشند: توانایی کودکان برای ابراز یا تخلیه هیجانات بر کیفیت مدارا با فجایع و تهدیدهای محیطی تاثیرگذار است. کودک و نوجوان نیاز به فرصت هایی دارد که در آن اضطراب ها، ترس ها، خشم و اندوه خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. قرار گرفتن والدین در جایگاه الگویی برای ابراز اصیل احساسات و هم چنین تاکید بر دسترس بودن و حضور خود برای کمک به او، در برآورده شدن نیاز کودک و نوجوان به فهم، پذیرش و حمل هیجانات دشوار موثر است. هنگامی که فرزندتان به هر نحوی در معرض وقایع ناخوشایند محیطی قرار میگیرد، در بسیاری از مواقع، حمایت و کنترل مورد و ایجاد نقش ها و مسئولیت هایی که در هر بافتار اجتماعی شامل خانواده به کودک محول میشود، میتواند باعث تقویت ارتباطات اجتماعی، کاهش انزوا و بازسازی احساس امنیت در او شود. بر همین اساس، فعالیت های این مجموعه مهارت های مشارکت و اجتماعی شدن را تقویت میکنند و کمک کننده است. بازی درمانی از سری بازی هایی برای همه گروه سنی دانش آموزان مدرسه بین الملل نیکو است که با ساده ترین و در دسترس ترین وسایل طراحی و انتخاب شده اند و به شما والدین گرامی کمک می کند تا اوقات خوشی را کنار فرزندانتان رقم بزنید.

بازی درمانی با تمام دانش آموزان مجتمع زیر نظر روان شناس مجتمع بررسی و انجام می شود. همچنین طرح های بازی در دوران کووید-۱۹ برای خانواده ها ارسال می شود تا خانواده ها هم در کنار کودکان زمان شادی را سپری کنند.
در این جا فقط بخشی از صد مجموعه بازی درمانی را به دلیل حفظ کپی رایت به اشتراک می گذاریم.

بازی اول: ساختمان سازی
آنچه شما نیاز دارید: کارت های بازی
دستور العمل بازی: کارت های بازی را به صورت مثلثی شکل به وصل کنید و به شکل یک برج آن را بسازید.

بازی دوم: پرتقال بده
آنچه شما نیاز دارید: پرتقال
دستور العمل بازی: فعالیت فیزیکی در این بازی نقش عمدهای دارد. بنابراین در این بازی به هر گروه یک پرتقال بدهید. نفر اول دستش را مشت میکند و پرتقال را داخل گودی آرنجش قرار میدهد؛ یا به عبارتی با استفاده از ساعد و بازوی خمیده، پرتقال را نگه میدارد. هر شرکت کننده وظیفه دارد پرتقال را بدون افتادن به نفر بعدی تحویل دهد. چالش این بازی در آن است که هیچ کس مجاز نیست از انگشتانش استفاده کند و پرتقالها باید فقط با استفاده از ساعد و بازو از شخصی به شخص بعدی منتقل،شوند. پرتقال از دست هر دو نفری که بیفتد، آنها از بازی حذف میشوند و برنده هر گروه کسی است که در نهایت بعد از حذف کلیه رقبا پرتقال به دست باقی بماند .

بازی سوم: توپ و قاشق
آنچه شما نیاز دارید: توپ و قاشق
دستور العمل بازی: یک عدد توپ کوچک را داخل قاشق قرار داده و بچه ها قاشق را در دهان گرفته و مسیر معینی را باید طی کنند بدون اینکه توپ از داخل قاشق بیوفتد پس از طی کردن مسیر هر کدام از بچه ها زودتر مسیر را طی کند بدون اینکه قاشق به زمین بیوفتد برنده بازی است.

بازی چهارم: بازی قلم و خودکاری
آنچه شما نیاز دارید: کاغذ ساده، مداد، پاک کن
دستور العمل بازی: یک مربع ۶ در ۶ شامل نقاط دریک صفحه ایجاد کنید و به نوبت هرکس نقاط را با یک خط به همدیگر وصل کنید اگر خط شما یکی از مربع ها را ترسیم کند اسم خودتون را داخل مربع مینویسید فرد با بیشترین تعداد مربع برنده می شود.بازی پنجم: اسم پیشانی
آنچه شما نیاز دارید: کاغذ، خودکار یا مداد
دستور العمل بازی: یک اسم یا هرچیزی را روی یک برگه نوشته و آن را روی پیشانی یک نفر میچسبانیم و طرف باید حدس بزند چه چیزی برروی پیشانی او چسبانده اند. بازی زمانی تمام میشود که روی همه اسم بگذارند و همه بتوتنند اسم هایشان را حدس بزنند