سخنان دکتر مریم دلاور در مراسم گشایش نمایشگاه خوشنویسی