نمایشگاه آثار استادان بزرگ خوشنویسی هم‌زمان با افتتاح واحد بین‌الملل انجمن خوشنویسان در مجتمع آموزشی بین الملل نیکو