پیش ثبت نام دانش آموزان

موسسه بین الملل نیکو با بیش از 10 سال خدمت فرهنگی ، آموزشی
در سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ پیش ثبت نام مقاطع آموزشی خود را آغاز نموده است.

ضوابط پذیرش

انجام ارزیابی و مصاحبه شامل :

هوش و استعداد

اطلاعات زمینه ای متناسب با سن دانش آموز

مهارت های رفتاری و شخصیتی

پیش ثبت نام

4 + 0 = ?