انتشار گاهنامۀ نیکو

انتشار گاهنامۀ نیکو

003

دومین شمارۀ گاهنامۀ «حالِ حوبِ نیکو» منتشر شد و در اختیار خاانوادۀ بزرگ نیکو و سایر علاقه‌مندان فرهنگ و تربیت قرار گرفت. این گاهنامه به همت انجمن اولیا و مربیان مجتمع آموزشی بین‌الملل نیکو منتشر می‌شود و علاوه بر مقاله‌های تربیتی و اجتماعی، فعالیت‌ها و اخبار مدرسه را منعکس می‌کند. این شماره از گاهنامه با پیامی از دکتر مریم دلاور، مدیر مجتمع آموزشی بین‌الملل نیکو آغاز می‌شود و مقاله‌ها و مطالبی از ابراهیم اصلانی، دکتر لاله سامع، دکتر عطیه سروش، آرزو فتاحی، دکتر خورشید خورگامی، یحیی منصورمؤید، دکتر مرتضی مجدفر، شهاب حسین‌پور، منیژه پدرامی، مهلا کیا و دکتر حامد قربانی، را می‌توانید بخوانید. اهم اخبار مدرسه هم در قالب گزارش تصویری درج شده است.  

تدریس کنید