بازگشت آموزش آنلاین

بازگشت آموزش آنلاین

006

با توجه به تعطیلی‌های اخیر مدارس تهران به دلیل آلودگی هوا پای آموزش آنلاین دوباره به مدارس باز شد. مجتمع آموزشی بین‌الملل نیکو با بهره‌گیری از شبکۀ پیشرفتۀ اینترنتی، پلتفرم مناسب آموزشی و پشتیبانی فنی توسط IT مجتمع، آموزش آنلاین برای دانش‌آموزان را آغاز کرد. اگر چه رویکرد مدرسه همیشه آموزش حضوری بوده اما در صورت لزوم مدرسه آمادگی کامل دارد تا همۀ دانش‌آموزان را با بهترین کیفیت تحت پوشش آموزش آنلاین قرار دهد. 

تدریس کنید