دورۀ بهداشت و مراقبت از خود

دورۀ بهداشت و مراقبت از خود

تربیت فرزند ابعاد مختلفی دارد. تربیت درست، یک تربیت همه‌جانبه است. کودک باید در همۀ ابعاد مورد تربیت و پرورش قرار بگیرد، نه فقط در جنبۀ ذهنی و جسمی. غالباً با ابعاد جسمانی، روانشناختی، ذهنی، اجتماعی و معنوی آشنا هستیم. در این میان، یکی از ابعاد مهم تربیتی، تربیت جسمی و جنسی است که اغلب مورد غفلت قرار گرفته شده است، غفلتی که می‌تواند پیامدهای ناخوشایند و حتی خطرناکی برای فرزندان به‌ویژه در جامعۀ امروز به بار آورد.

با توجه به اهمیت این موضوع، انجمن اولیا و مربیان مدرسه دورۀ آموزش «بهداشت و مراقبت از خود» را برای والدین دو مقطع پیش‌دبستان و پایۀ اول دبستان در تاریخ ۱۴ آذر ماه برگزار نمود. مدرس دوره خانم دکتر نازنین آریانژاد، پزشک متخصص زنان و از والدین مدرسه بودند.

در این جلسۀ یک ساعته مطالبی علمی در رابطه با بهداشت و سلامت جسمی و جنسی، سن مناسب آموزش و روش گفت‌وگو با فرزندان ارائه شد. دوره‌های مشابهی برای والدین مقاطع بالاتر طی ماه‌های آینده برگزار خواهد شد.

تدریس کنید