نیک‌تلنت؛ آینده‌ای که خواهم ساخت

نیک‌تلنت؛ آینده‌ای که خواهم ساخت

005

اولین دورۀ کشف استعدادهای نیکو با عنوان «نیک‌تلنت» در راستای اهداف مدرسه بین‌الملل نیکو در همۀ دوره‌های آموزشی از آبان ماه شروع به فعالیت نمود. هدف این پروژه شناسایی استعدادها و هدایت آن در جهت توسعۀ فردی و مسئولیت‌های اجتماعی دانش‌آموزان نسبت به جامعه و خلق آینده بر اساس علاقه‌مندی آنان است. مرحلۀ شناسایی که با ابزارهای گوناگون صورت می‌پذیرد تا پایان دی ماه ادامه دارد و از بهمن ماه وارد مرحلۀ تازه‌ای خواهد شد که متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.

دانش‌آموزان عزیز و والدین در نظر داشته باشند که برای دریافت certificate می‌بایست ثبت‌نام تا پایان آذر ماه تکمیل شده باشد. عدم تکمیل فرم ثبت‌نام و ارسال به ایمیل Niktalent2023@gmail.com  یا عدم دریافت تأییدیه به منزلۀ تکمیل نبودن ثبت‌نام است. اولیا و دانش‌آموزان پس از دریافت تأییدیه از طریق ایمیل می‌توانند ثبت‌نام خود راقطعی تلقی کنند.

تدریس کنید