کارگاه مهارت‌های ارتباطی برای والدین: پرورش گفتگوی مؤثر با فرزندان

🗓️ دوشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۲: برای والدین دانش آموزان مجتمع دختران

⌛ برنامه زمانی کارگاه:

👧 پیش دبستانی و دانش‌آموزان پایه‌های اول تا چهارم:
🕤 ۹:۳۰ تا ۱۱ صبح

👩‍🎓 دانش‌آموزان پایه‌های پنجم به بالا:
🕚 ۱۳ تا ۱۴:۳۰ بعدازظهر

🌟 مدرس : دکتر عطیه سروش

🌈 در این کارگاه به تقویت مهارت‌های ارتباطی والد و کودک پرداخته می‌شود، با تمرکز بر اهمیت شنیدن فعال و صحبت کردن مؤثر. این کارگاه فرصتی عالی برای رشد و توسعه شخصی والدین است و به آنها کمک می‌کند تا در ارتباطات اجتماعی برتر عمل کنند.