سلام خدمت والدین محترم و دانش‌آموز عزیز

شعار ما در مدرسۀ بین‌الملل نیکو «حالِ خوبِ یادگیری» است. شما را به همراهی در این حالِ خوب فرامی‌خوانیم.

این فرم به‌منظور آشنایی مدرسه با دانش‌آموز و اولین مسیر ارتباطی مدرسه و خانواده طراحی شده است. بدیهی است اطلاعات فرم کاملاً محرمانه می‌ماند. دقت و صحت پاسخگویی شما ملاکی برای ارتباط مؤثر و پذیرش دانش‌آموز خواهد بود.
خواهشمند است قبل از شروع تکمیل فرم به موارد زیر دقت فرمایید:

* این فرم توسط والدین دانش‌آموزان تکمیل می‌شود و پاسخگویی به همۀ موارد آن الزامی است.
* اطلاعات افراد را به‌طور دقیق و طبق شناسنامه و پاسپورت بنویسید.
* این فرم فقط به منزلۀ پیش‌ثبت‎نام محسوب می‌شود و هیچ‌گونه حقی بابت ثبت‌نام قطعی ایجاد نمی‌کند.
* در صورتی که تا پایان خرداد ماه جهت تکمیل مراحل بعدی با شما تماسی گرفته نشد در شمارۀ تلفن همراه ۰۹۳۶۸۲۶۲۸۹۸ پیام بگذارید.

تدریس کنید