پیش‌ثبت‌نام سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

زمانبندی ثبت‌نام

پیش‌دبستان از دهم بهمن ماه

کلاس‌های اول تا پنجم از پانزدهم بهمن ماه

کلاس‌های ششم تا دوازدهم از بیستم بهمن ماه

Pre-registration Form Academic Year 2023-24

Pre-registration Form

Preschool from January 30 th

First to fifth classes from the 4th February

۶th to 12th grades from 9th February

زبان فرم پیش‌ثبت‌نام را انتخاب کنید

Select the language of the pre-registration form