ارزیابی نیم‌سال تحصیلی اول دبیران نیکو

لطفا جهت ثبت ارزیابی خود کد ملی فرزند خود را به همراه داشته باشید.ضمنا کد ملی را بدون صفر اول آن برای ورود به فرم آنلاین درج نمایید.در صورت نداشتن کد ملی شماره پاسپورت دانش آموز را وارد نمایید.

ضمنا وی پی ان دستگاه خود را خاموش نمایید.

در روزهای آتی سایر کلاس های شعبه دخترانه و پسرانه نیز به تدریج در ادامه صفحه لیست خواهند شد.

تلفن همراه پشتیبانی و گزارش خطا : ۰۹۹۱۰۶۲۱۵۶۲

شعبه دختران نیکو

شعبه پسران نیکو