دپارتمان اخلاق

دپارتمان اخلاق

درس دینی و اخلاق در مدرسه بین الملل نیکو متفاوت می باشد.
دانش آموزان در هر مقطع با انسانیت – مهربانی – احترام – کمک – همیاری و …. آشنا می باشند.
کتاب اخلاق (Ethics) دانش آموزان مدرسه بین الملل نیکو مثل کتاب های بین الملل در آمریکا و کانادا می باشد. کودک یک انسان است و هر انسانی به شخصیت خویش علاقه مند است. میل دارد دیگران قدرش را بدانند و به شخصیت او احترام بگذارند. منظور از احترام رفتار، عملی و ذهنی متقابل است که احساس ارزشمندی و رضایت و خشنودی برای طرف مقابل ایجاد می کند. پدران و مادرانی که به شخصیت فرزندان خویش علاقه مند هستند باید همواره احترام آنها را رعایت کنند و وجودشان را گرامی بدارند