دپارتمان زیست‌بان

دپارتمان زیست‌بان

کودکان را زیست بانان فردا تربیت کنیم!

حفظ محیط زیست را به کودکان بیاموزیم. قابل فهم کردن مسایل زیست محیطی و ضرورت تغییر روندی که کمر به تخریب جهان بسته است، آموزشی را می طلبد که باید از پایه های کودکی شروع شود. مسوولیت پذیر کردن کودکان از دوران کودکی و آموزش به آنها برای اینکه چگونه به محیط زیست خود احترام بگذارند، راه را برای توسعه زمین پاک باز می کند.

بهترین شیوه نهادینه کردن عادت های مثبت، آموزش این عادت ها از دوران کودکی است و اگر آموزش درباره حفظ محیط زیست هم از کودکی آموزش داده شود این باور کودک را موظف می کند تا از یگانه زیستگاهی که در آن زندگیمی کند به بهترین شکل مراقبت کند. این یادگیری باید به صورت آزاد و خوداندیش در بستر طبیعت صورت گیرد تا به واسطه ارتباط مستقیم با طبیعت و لمس عناصر طبیعت از قبیل آب، خاک، درخت و حیوانات، حفظ آن در عمق وجود کودکان نهادینه شود. این لذت از طبیعت باید از سن کودکی آغاز شود تا خروجی خوبی در آینده داشته باشد و باعث شود که در بزرگسالی برای حفاظت از محیط زیست بکوشند. والدین و اولیای آموزشی، پرورش دهندگان دوستدار محیط زیست

عملکرد والدین و اولیای آموزشی بهترین الگوی رفتاری کودکان می توان عنوان کرد و گفت: والدینی که در خانه، خاموش کردن چراغ های اضافی، استفاده بهینه از آب مصرفی، تفکیک کردن زباله ها، بازیافت ابزارها و استفاده از وسایل غیرقابل استفاده در جاهای دیگر را پیشه خود کرده اند، الگوسازان رفتاری هستند که کودک را تشویق به حفظ و نگهداری محیط اطراف خود می کنند.

زندگی شهری و فضای مجازی باعث شده که کودکان از طبیعت و شیوه نگهداری از آن دور بمانند و در نتیجه با آسیب هایی همچون افسردگی، احساس کسالت، کم تحرکی و در نتیجه چاقی مفرط دست و پنجه نرم کنند. بر همین اساس، والدین اولیای آوزشی با گفت و گو و همراهی با کودکان در محیط های باز، نقش برجسته ای در الگوسازی پاسداری از طبیعت دارند.

مدرسه بین الملل نیکو در تلاش است تا با آموزش درست محیط زیست به کودکان زیست بان های آینده را تربیت کند