شیمی علم چرایی ها می باشد. هر اتفاقی که در دنیای ما رخ می دهد، قطعا دلیل برای خود دارد.
در موسسه بین المللی نیکو تلاش خواهد شد تا بخش عمده ای از آزمایش های مطرح در دوره های مختلف تحصیلی  با ذکر دلایل رخداد هر آزمایش به دانش آموزان انتقال داده شود. لازم بذکر است با توجه به تفاوت های موجود در سطح  رده های سنی مختلف، توضیح هر آزمایش برای  پایه های مختلف متفاوت بوده و در سطح فهم آنها توضیح داده می شود.
چنانچه روشهاي درست يادگيري و تدريس آموزش داده شوند هم دانش آموز و هم معلم به ادامه كار تشويق مي گردند ولي اگر تغييري به وجود نياوريم وضعيت نامطلوبي در آينده  در انتظارمان خواهد بود زيرادانش آموزان به مدرك گرايي متمايل گشته و از اهداف اساسي آموزش كه رشد خلاقيتها براي ساختن آينده كشور است دور مي شوند .
براي ايجاد علاقه بايد كلاس درس توام با كار عملي باشد تا مطالب واضح و روشن به استناد آزمايش بيان و ارتباط منطقي بين مطالب برقرار گردد .
نكته ديگر درگير كردن دانش آموز با مسئله اي است كه مي خواهد فرا گيرد . تكرار و تمرين باعث استمرار در يادگيري است . ايجاد زمينه پژوهش در دانش آموزان نيز به كيفيت آموزش مي افزايد .
با توجه به تلاشهاي فراوان دبيران شيمي ، دانش آموزان هميشه درس شيمي را غير قابل درك و كار برد مي دانند ، بنا براين بايد تغيير رفتاري در نحوه فراگيري درس شيمي پديد آيد تا دانش آموزان بتوانند با رشد ذهني خلاق خود به ساختن آينده علمي كشور مبادرت كرده و در غير اين صورت مطالب به صورت طوطي وار به خاطر سپرده و پس از پايان امتحان همگي به فراموشي سپرده مي شود ، ولي اگر دانش آموز با پژوهش كردن   در يابد كه شيمي چه تاثيري بر زندگي او و خانواده‌اش گذارده است بي ترديد به آن علاقه‌مند مي‌شود. اگر براي دانش آموز از خانواده و غذا سخن به ميان آيد شيمي به سرعت و با چهره‌اي كاملا متفاوت برايش تداعي مي شود .پس مي توان هميشه از يك ايده‌ي خلاق براي تدريس بهره گرفت .
با توجه به پيشنهادات دانش آموزان لازم است حتي الامكان آزمايشها به صورت انفرادي انجام گيرد و همچنين در تاليف كتاب درسي دقت لازم به عمل آيد تا اشكالات موجود در آنها نتواند باعث تشويش ذهني دانش آموزان گردد .
روش مورد اجرا براي ايجاد انگيزه و تقويت علاقه در مطالعه درس شيمي بسيار مفيد است بنابراين با حضور فعال دانش آموزان مي توان كلاس درس را از حالت خشك و كسل كننده به كلاسي پويا و سرزنده تبديل نمود .