دپارتمان شیمی

دپارتمان شیمی

شیمی علم چرایی ها می باشد. هر اتفاقی که در دنیای ما رخ می دهد، قطعا دلیل برای خود دارد.
در موسسه بین المللی نیکو تلاش خواهد شد تا بخش عمده ای از آزمایش های مطرح در دوره های مختلف تحصیلی  با ذکر دلایل رخداد هر آزمایش به دانش آموزان انتقال داده شود. لازم بذکر است با توجه به تفاوت های موجود در سطح  رده های سنی مختلف، توضیح هر آزمایش برای  پایه های مختلف متفاوت بوده و در سطح فهم آنها توضیح داده می شود.
چنانچه روشهای درست یادگیری و تدریس آموزش داده شوند هم دانش آموز و هم معلم به ادامه کار تشویق می گردند ولی اگر تغییری به وجود نیاوریم وضعیت نامطلوبی در آینده  در انتظارمان خواهد بود زیرادانش آموزان به مدرک گرایی متمایل گشته و از اهداف اساسی آموزش که رشد خلاقیتها برای ساختن آینده کشور است دور می شوند .
برای ایجاد علاقه باید کلاس درس توام با کار عملی باشد تا مطالب واضح و روشن به استناد آزمایش بیان و ارتباط منطقی بین مطالب برقرار گردد .
نکته دیگر درگیر کردن دانش آموز با مسئله ای است که می خواهد فرا گیرد . تکرار و تمرین باعث استمرار در یادگیری است . ایجاد زمینه پژوهش در دانش آموزان نیز به کیفیت آموزش می افزاید .
با توجه به تلاشهای فراوان دبیران شیمی ، دانش آموزان همیشه درس شیمی را غیر قابل درک و کار برد می دانند ، بنا براین باید تغییر رفتاری در نحوه فراگیری درس شیمی پدید آید تا دانش آموزان بتوانند با رشد ذهنی خلاق خود به ساختن آینده علمی کشور مبادرت کرده و در غیر این صورت مطالب به صورت طوطی وار به خاطر سپرده و پس از پایان امتحان همگی به فراموشی سپرده می شود ، ولی اگر دانش آموز با پژوهش کردن   در یابد که شیمی چه تاثیری بر زندگی او و خانواده‌اش گذارده است بی تردید به آن علاقه‌مند می‌شود. اگر برای دانش آموز از خانواده و غذا سخن به میان آید شیمی به سرعت و با چهره‌ای کاملا متفاوت برایش تداعی می شود .پس می توان همیشه از یک ایده‌ی خلاق برای تدریس بهره گرفت .
با توجه به پیشنهادات دانش آموزان لازم است حتی الامکان آزمایشها به صورت انفرادی انجام گیرد و همچنین در تالیف کتاب درسی دقت لازم به عمل آید تا اشکالات موجود در آنها نتواند باعث تشویش ذهنی دانش آموزان گردد .
روش مورد اجرا برای ایجاد انگیزه و تقویت علاقه در مطالعه درس شیمی بسیار مفید است بنابراین با حضور فعال دانش آموزان می توان کلاس درس را از حالت خشک و کسل کننده به کلاسی پویا و سرزنده تبدیل نمود .