کار نیکو

مجتمع آموزشی بین‌الملل نیکو در قالب انجمن همدلی نیکو، اقدامات خیریه متعددی انجام داده است. یکی از این اقدامات حمایت معنوی و مادی از دانش‌آموزان مجتمع آموزشی آل‌احمد است. این مجتمع پذیرای بیش از ۱۰۰۰ دانش‌آموز اتباع و کودکان کار است. طی سه سال گذسته مجتمع نیکو به اشکال گوناگون این دانش‌اموزان را مورد حمایت قرار داده است. 

مجتمع آموزشی آل‌احمد با مدیریت خانم سمانه سنگسری، با اهدای یک تابلو از همراهی دکتر مریم دلاور و مجتمع آموزشی بین‌الملل نیکو قدردانی کرد.

مجتمع أموزشی بین‌الملل نیکو امیدوار است منشاء خدمات انسان‌دوستانه و خیرخواهانه برای ایران زمین باشد.

عکس: تعدادی از اعضای انجمن همدلی نیکو