در گوشی با مامان و بابا: هدیه‌های پنهان

هدیه‌های پنهان

بگذارید اعترافی بکنم؛ من بدون این‌که بخواهم از رفتار شما تقلید می‌کنم. مقاومت هم فایده‌ای ندارد؛ نمی‌شود که نمی‌شود! چشم‌هایم اولین دریچۀ اطلاعات من به سوی دنیا است که هر روز با دیدن شما باز می‌شود. گوش‌هایم هم از صبح تا شب مشغول ضبط صدای شماست. می‌بینم، می‌شنوم و بیش از همه، پیام‌های شما را دریافت می‌کنم. شما قوی‌ترین و تأثیرگذارترین فرستندۀ پیام به سوی من هستید. به این فکر کرده‌اید که من چه پیام‌هایی از سوی شما دریافت می‌کنم؟ شاید خودتان متوجه نباشید، اما همیشه هدیه‌های پنهان شما به من می‌رسد! می‌دانید چه هدیه‌هایی برای من می‌فرستید؟

 

این متن در مورد تأثیر رفتار والدین بر کودکان است. نویسندگان می گویند که کودکان بدون اینکه متوجه شوند، از رفتار والدین خود تقلید می کنند. این تقلید می تواند در جنبه های مختلف زندگی کودک، مانند نحوه صحبت کردن، رفتار کردن و حتی فکر کردن، مشاهده شود.

نویسندگان همچنین اشاره می کنند که والدین با رفتار خود پیام هایی را به کودکان ارسال می کنند. این پیام ها ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه باشند، اما تأثیر زیادی بر کودکان دارند.

در پایان متن، نویسندگان از والدین می خواهند که به پیام هایی که به کودکان خود ارسال می کنند، فکر کنند. آنها معتقد هستند که والدین باید پیام های مثبت و سازنده ای به کودکان خود ارسال کنند تا آنها بتوانند رشد و پیشرفت کنند.

نکات برجسته و مهم:

کودکان بدون اینکه متوجه شوند، از رفتار والدین خود تقلید می کنند.
والدین با رفتار خود پیام هایی را به کودکان ارسال می کنند.
این پیام ها می تواند تأثیر زیادی بر کودکان داشته باشد.
والدین باید پیام های مثبت و سازنده ای به کودکان خود ارسال کنند.