آشنایی با عوامل اجرایی مجتمع نیکو

📌 جهت همگام‌سازی و تسهیل در ارتباطات، لیستی از همکاران اجرایی و خدماتی مدرسه به شرح زیر ارائه می‌شود:

🌸 شعبه دخترانه نیکو

📘 آموزشی

 • معاون: مینا خاقانی ( پایه های دوم تا دوازدهم )
 • معاون طبقه اول: نعیمه جلالی ( پایه های پیش دبستان و اول دبستان )

🛡️ انضباطی

 • معاون: زهره سبزواریان
  _ همکار: فاطمه یوسفی

🎭 فرهنگی

 • معاون: شادی شریفی‌زاده

💼 اجرایی

 • معاون: مریم علیزاده

💻 فناوری اطلاعات

 • معاون: سید عباس حسینی
 • همکاران: صبا عبدالملکی، نگین آزاد

📞 پشتیبانی

 • معاون: سید امیرحسین ضرابی

👩‍🏫 مشاوره

 • مشاور آموزشی: یگانه مهاجر
 • مشاوران: عطیه سروش، سمیه اکبری، فرزانه گلکار

📣 روابط عمومی

 • مسئول: مریم بردباری
 • همکار:نازنین منتظری

💵 امور مالی

 • سید مهدی حاجی‌میرزایی

🍱 اکسترا و بوفه و غذا

 • کامیار مقدم، سوگل محجوب

👈🏻 نیروهای خدماتی

 • محبوبه امیدی، خدیجه صداقت، آقای مرادی، مهرداد محمدی

 

🌳 شعبه پسرانه نیکو

🔗 هماهنگی

 • معاون: شهره محمدی

📘 آموزشی

 • معاون: جواد درتاج
 • معاون طبقه دوم: فرشید مهدوی

🛡️ انضباطی

 • معاون: شهدخت شریفی‌زاده

👩‍🏫 مشاوره

 • مشاوران: مانوشا عباسپور، پریسا خطیبی

📣 روابط عمومی

 • الهه رستمی

👈🏻 نیروهای خدماتی

 • ابوالفضل محمدی، فاطمه خانی، رضا رهبر

 

🔵 نکات مهم

۱️⃣ امور مالی و اجرایی تنها در شعبه دخترانه انجام می‌شود.

۲️⃣ مسئولیت امور مربوط به اکسترا و بوفه و غذا در هر دو مدرسه یک‌سان است.

با تشکر از همکاری و توجه شما، خانواده بزرگ نیکو