برنامه‌ریزی امتحانات: حضور و زمان‌بندی دانش‌آموزان

سلام و احترام،

به اطلاع می‌رسانیم:

– در زمان امتحانات، دانش‌آموزان مقطع پیش‌دبستان طبق روال عادی در مدرسه حضور دارند.
– دانش‌آموزان مقطع اول تا پنجم روال حضور در مدرسه طبق برنامه روتین از ساعت ۹ تا ۳ بعد از ظهر می‌باشد و ساعت امتحان دانش‌آموزان ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ می‌باشد.
– دانش‌آموزان مقطع ۶ تا ۱۲ فقط در زمان امتحانات در مدرسه حضور دارند. جهت اطلاع، ساعت برگزاری امتحانات ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ می‌باشد.
– دانش‌آموزان مقطع دبیرستان (۶ تا ۱۲) که از سرویس استفاده می‌کنند با پیمانکار سرویس هماهنگ شده‌اند و سایر دانش‌آموزان غیر سرویس طبق روال گذشته مدرسه را ترک می‌کنند.