اطلاعیه فوری: تعطیلی برخی پایه‌های ابتدایی به دلیل آلودگی هوا

اطلاعیه مهم: تغییرات در برنامه کلاس‌ها و امتحانات

👦 شعبه پسران نیکو:
– پیش دبستان: کلاس‌ها آفلاین.
– سوم و چهارم: کلاس‌ها آنلاین.
– اول و دوم و پنجم تا هشتم: حضور در مدرسه برای امتحانات، سپس بازگشت به منزل.

👧 شعبه دختران نیکو:
– پیش دبستان: کلاس‌ها آفلاین.
– اول و دوم: کلاس‌ها آنلاین.
– سوم تا ششم: حضور در مدرسه برای امتحانات، سپس بازگشت به منزل.
– هفتم تا دوازدهم: تعطیل.

🚌 سرویس رفت و برگشت: برای دانش‌آموزانی که به مدرسه می‌آیند فراهم است.

⏰ زمان شروع امتحانات: ۹:۳۰ صبح