زنده باد ایران! لزوم تأمین آرامش کودکان در خانه و مدرسه

🌺 یا حق
زنده باد ایران

🌸 خانواده بزرگ نیکو

حفظ آرامش و شادی کودکان و نوجوان در موقعیت‌های حساس بسیار ضروری است. یادمان باشد که جمع دوستان، بازی، سرگرمی و… باعث جلوگیری از گسترش و انتقال اضطراب و تنش می‌شود.

همه ما با دعا برای این‌که یک بار دیگر ایران به سلامت این برهه حساس را بگذراند، دعا می‌کنیم و اجازه می‌دهیم بچه‌ها در کنار هم به بازی و شادی مشغول باشند و درگیر این مسائل نشوند!

ما نگرانی‌ها را به آنها انتقال نمی‌دهیم و مراقب کلام و رفتارمان هستیم.

یادآور می‌شود که طبق قوانین جهانی در زمان‌های خطر و اضطرار، امن‌ترین مکان مدرسه است.

🌼 به خدای مهربان توکل می‌کنیم.
خدا هست و جای بچه‌ها امن است‌.

نگران نباشید و نگرانی خودتان را به فرزندتان نیز منتقل نکنید.
خداوند مهربان ایران‌مان را بارها در طول تاریخ حفظ کرده است، این بار هم حفظ خواهد کرد.

در پناه خدا