مجله نیکو

مقالات و اخبار مدرسه بین‌الملل نیکو

تفکر انگیزشی
مقالات

تفکر انگیزشی بعضی مربیان و والدین

تفکر انگیزشی بعضی از مربیان و والدین ما با مفاهیمی آمیخته است که به دلیل قدمت و تکرار به امری بدیهی تبدیل شده‌اند و فرصتی هم برای ارزیابی و نقد آن‌ها به وجود نیامده است. نکتۀ

ادامه مطلب »
مقالات

اشتباهات انگیزشی در تربیت (۳)

یکی از کارکردهای مهم انگیزش، تقویت رفتارهای اجتماعی است. انگیزش به افراد قدرت می‌دهد خود را نشان دهند و بین دیگران ابراز وجود کنند. در مدرسه هم انگیزش می‌تواند برای دانش‌آموزان با مسائل گوناگون، یک ابزار

ادامه مطلب »
مقالات

اشتباهات انگیزشی در تربیت (۲)

اشتباهات انگیزشی در تربیت، تا جایی که به یاد دارم در دوران تحصیل تشویق و توجه بیشتر معلمان نسبت مستقیمی با وضعیت درسی دانش‌آموزان داشت. به‌طور مثال، اگر دانش‌آموزشی وضع درسی‌اش خوب بود، معلم هنگام پرسش

ادامه مطلب »
مقالات

اشتباهات انگیزشی در تربیت (۱)

  اشاره اشتباهات انگیزشی در تربیت، «انگیزش» یکی از موضوعاتی است که لازم است مدیران، معلمان، مربیان و والدین در بارۀ اصول، مفاهیم و کاربردهای آن، دانش کافی داشته باشند. در این میان یک نکتۀ دیگر

ادامه مطلب »
مقالات

تربیت سخت‌گیر است یا شاداب؟

مروری کوتاه بر تاریخ و فرهنگ تربیت در اندیشۀ ایرانیان ابراهیم اصلانی روان‌شناس تربیتی سعدی صاحب‌نظر تربیت نیست، ولی هر چه باشد از معدود شاعرانی است که به مقولۀ تربیت عنایت ویژه‌ای داشته است. باب هفتم

ادامه مطلب »
مقالات

تربیت و منطق زندگی

یکی از کارهایی که در تربیت انجام دادن آن برای بیشتر والدین سخت است، رعایت «منطق زندگی» است. منطق زندگی از دید من، یعنی یک نکتۀ ساده: «هر کس زندگی خود را دارد». حتی اگر ساده

ادامه مطلب »