کارگاه تخصصی خود مراقبتی کودک و نوجوان

کارگاه تربیت جنسی کودکان
مجتمع آموزشی بین‌الملل نیکو با افتخار اعلام می‌دارد که کارگاه تخصصی خودمراقبتی کودک و نوجوان را با حضور خانم دکتر سروش، متخصص محترم در این زمینه، برگزار می‌کند.

زمان‌بندی کارگاه‌ها:

– دوشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲: ویژه والدین دانش‌آموزان دختر
– دوشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲: ویژه والدین دانش‌آموزان پسر

⏰ ساعات برگزاری در شعبه دخترانه:

– ۹:۰۰ تا ۱۰:۳۰: پیش دبستانی و پایه اول
– ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۳۰: پایه‌های دوم تا پنجم
– ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰: پایه‌های ششم تا دوازدهم

⏰ ساعات برگزاری در شعبه پسرانه:

–  ۹:۳۰ تا ۱۱:۰۰: پیش دبستانی تا پایه سوم
–  ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۰۰: پایه‌های چهارم به بعد

اهداف کارگاه:

در این کارگاه، فرآیند کسب اطلاعات، نگرش ها و اعتقادات و باورها درباره ی خودمراقبتی، ارزشمندی و تقویت مهارت ها و آگاهی برای انتخاب شایسته مورد بررسی قرار می‌گیرد و سوالات والدین در زمینه نحوه آموزش و مواجهه با مسائل خودمراقبتی و عزت نفس کودک و نوجوان پاسخ خواهد گرفت.

دعوت به مشارکت:

ما از شما والدین گرامی دعوت می‌کنیم تا با حضور در این کارگاه، زمینه‌های یادگیری و آگاهی فرزندانتان را در این حوزه‌های مهم و حساس فراهم آورید. منتظر حضور گرم و مشارکت فعال شما هستیم!

مجتمع آموزشی بین‌الملل نیکو به تعالی و سلامت روانی و جسمی دانش‌آموزان خود متعهد است و برگزاری این کارگاه‌ها را گامی مهم در این مسیر می‌داند.