من ماسک می‌سازم ! + فیلم کوتاه

من ماسک می‌سازم
من هنوز بزرگ نشده‌ام و نمی‌دانم بزرگ که بشوم چه جوری خواهم بود.
بزرگترها می‌گویند تو کوچکی و باید خیلی چیزها از ما یاد بگیری. از آدم‌ بزرگ‌ها چه چیزی می‌توان یاد گرفت؟
یکی به می‌گوید بچه نباید دروغ بگوید اما خودش دروغگو است.
یکی از من می‌خواهد با همه دوست باشم اما خودش دیگران را دوست ندارد.
یکی نصیحتم می‌کند که باید درس بخوانی تا کسی بشوی اما خودش به یادگیری علاقه ندارد و کتابی هم نمی‌خواند.
یکی یادم می‌دهد که چه جوری باادب باشم اما خودش حال ندارد حتی جواب سلام را بدهد.
آدم بزرگ‌ها چرا این جوری هستند؟ چرا هر کس چیزی که می‌گوید نیست؟
خیلی‌ها طوری که نشان می‌دهند نیستند؛ انگار ماسک زده‌اند و دارند ادا درمی‌آورند. بعضی‌ها چند ماسک دارند و هر وقت لازم شد یکی را به صورت‌شان می‌زنند.
من هنوز بزرگ نشده‌ام اما می‌فهمم که آدم بزرگ‌ها ماسک دارند تا شناخته نشوند و خودشان را پشت آن مخفی کنند.
من یاد گرفتم ماسک بسازم و خودم را به شکلی درآورم که دوست دارم. من بلدم ماسک بسازم اما دوست دارم همیشه خودم باشم.
من یاد گرفتم که می‌توانم ماسک بسازم اما لازم نیست همیشه پشت آن بمانم.
من در مدرسه نیکو هستم. به من گفته‌اند نیکو یعنی “بهترین خودت باش”
من ماسک می‌سازم برای هنر، زیبایی، نمایش، بازی، سرگرمی و شادی.
اما… من ماسک ندارم؛ همیشه خودم هستم و می‌خواهم بهترین خودم باشم.

نویسنده : ابراهیم اصلانی