کارگاه شناخت و مدیریت احساسات؛ استرس و خلق منفی

🗓 تاریخ‌های برگزاری:
– 🌸 شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲: مجتمع دختران
– 🌱 دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲: مجتمع پسران

 

⏰ ساعات برگزاری:
– 🕘 ۹:۳۰ تا ۱۱ پیش دبستانی و پایه های اول تا چهارم
– 🕚 ۱۳ تا ۱۴:۳۰ پایه‌های پنجم به بالا

👩‍🏫 مدرس: خانم دکتر سروش

📣 در این کارگاه بر سیستم هیجان و اثرات آن اشاره می شود چرا که هیجانات تأثیرات مستقیم و زیادی بر رفتارها و واکنش‌های بیرونی فرد می‌گذارد و یکی از ابعاد اساسی وجود انسان را تشکیل می‌دهد.
آموزش مدیریت احساسات اهمیت بسیار زیادی در زندگی انسان دارد و اهمیت ندادن به هیجان‌ها، تنظیم هیجان و راهبردهای تنظیم هیجان می‌تواند آسیب‌های جدی‌ای را بر زندگی فردی و زندگی اجتماعی ما وارد کند.

🌈 منتظر حضور گرم و مشارکت فعال شما در این کارگاه مفید هستیم! 🤝