فرصت ویژه برای دبیرستانی‌ها جهت حضور در جلسه با بخش بین‌الملل دانشگاه شریف

📅 جلسه مذاکره با مسئولین دانشگاه شریف

جلسه مذاکره با مسئولین دانشگاه شریف بخش بین الملل در نظر گرفته شده است تا در مورد امکان و چگونگی حضور و ثبت نام دانش آموزان در این بخش صحبت شود. جلسه روز چهارشنبه ۲۹ فروردین ساعت ۹:۳۰ برگزار می‌شود. پذیرای حضور اولیا با اطلاع قبلی به شماره ۰۹۱۹۰۰۳۳۴۹۱ خواهیم بود. 📚