نوآوری و تحول: مدرسه‌ای دیگر به روایت دکتر دلاور

📜 سابقۀ مدارس نوین در کشور ما با مبنا قرار دادن تأسیس دارالفنون، به حدود ۱۷۰ سال می‌رسد. مدرسه‌داری در طول این مدت فراز و نشیب‌های زیادی داشته است ولی در یک جمع‌بندی کلی و مختصر می‌توان گفت که نظام تربیت رسمی (آموزش‌وپرورش) کارنامۀ موفقی در مدرسه‌داری نداشته است.

🔍 در این میان، آنچه بیشتر به چشم می‎‌آید خطاها و انحراف‌هایی بوده که در مدرسه‌داری وجود داشته است و دارد. به اختصار به چند نکته اشاره می‌کنم:

  • نگاه نادرست به یادگیری و استفاده از روش‌های ضربتی و تحمیلی برای آموزش
  • نمره‌گرایی و مترادف تلقی کردن میزان یادگیری با نمره و کارنامه
  • رقابت‌گرایی و استفاده از ابزارهای انگیزشی مبتنی بر چشم‌همچشمی و اجبار
  • تربیت تزریقی و توهم اثربخشی اعمال روش‌های کنترلی و یک‌طرفه برای اصلاح رفتار دانش‌آموزان
  • کنترل‌گرایی و تصور ضرورت جهت‌دهی رفتار دانش‌آموزان با اعمال سخت‌گیری و کنترل مستمر
  • تأکید بر تکرار و زیاد خواندن به جای آموزش درست و یادگیری اثربخش
  • تمرکز بر امکانات مالی و تجهیزات بدون توجه به مدیریت منابع
  • عدم درک اهمیت مدیریت آموزشی و سهل‌انگاری مفرط در آموزش مدیران متخصص برای مدرسه‌داری

🚀 ما در مدرسۀ بین‌الملل نیکو به دنبال مدرسه‌ای از نوع دیگر هستیم؛ مدرسه‌ای مبتنی بر درک درست از اصول تربیت، نگاه روزآمد به نیازهای دانش‌آموزان، اجتناب از اقدامات تحمیلی و اجباری، تأکید بر استقلال و خودتنظیمی دانش‌آموزان، احترام به تفاوت‌ها، تقویت همدلی و نوع‌دوستی، و روش‌های کارآمد و اثربخش در آموزش.

🌐 کار متفاوت انجام دادن مستلزم همراهی متفاوت است. والدینی که وضعیت فرزندشان در مدرسه را فقط با نمره، حرف‎‌شنوی، ارائه خدمات و فضایی بدون چالش و امکان حل مسئله ارزیابی می‌کنند شاید نتوانند با رویکرد ما در تربیت و مدرسه‌داری سازگار شوند. ما از حضور والدینی که به دنبال تربیت فرزندی اندیشمند، خلاق، شهروند هزارۀ سوم و بهره‌مند از مهارت‌های زندگی برای مقابله با چالش‌ها و حل مسئله هستند، استقبال می‌کنیم.